schreven logo

 

Gebruiksvergunning

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden de landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden voor alle gebouwen en bouwwerken en voor elke vorm van gebruik. Dat betekent dat aan deze eisen moet worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer u daar eerst op heeft gewezen. In sommige gevallen is het nodig om een gebruiksmelding te doen of een gebruiksvergunning aan te vragen. Schreven Ontwerp en Bouwadvies zorgt graag voor de gegevens die u voor een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig heeft. We kunnen u van dienst zijn met bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voorzieningen die zijn getroffen met betrekking tot brandveiligheid, vluchtwegen, ontruiming en het invullen van het aanvraagformulier met de benodigde gegevens.

Ontruimingsplan
Het Bouwbesluit 2012 vereist een ontruimingsplan indien er in een bouwwerk een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast maakt een ontruimingsplan ook onderdeel uit van een ARBO bedrijfsnoodplan en is een ontruimingsplan onderdeel van de gebruiksvergunning.

Een ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen en het gebruik van een bouwwerk.
Schreven Ontwerp en Bouwadvies verzorgt de plattegronden van het bouwwerk met daarop weergegeven de nooduitgangen, vluchtroutes, vluchtroute aanduiding en de noodzakelijke brandbestrijdingsmiddelen. Daarnaast kunnen we het bouwwerk op locatie in kaart brengen en deze gegevens gebruiken als basis voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden.

Copyright 2014 Schreven Ontwerp en Bouwadvies | Webdesign: Cross Media Creations